Posolica je neizbježna pojava u našem priobalju, na otocima pa i zaobalju gdje se javlja nošena jačim vjetrovima. Višestruko utječe na biljni svijet stvarajući uvjete pojačanog saliniteta u zraku i u tlu. Biljke otporne na posolicu većinom predstavljaju autohtono raslinje te ih ti nepovoljni uvjeti ne ograničavaju u njihovom rastu i razvoju. Kod planiranja vrta u blizini mora posolica je ključni faktor kod odabira biljaka, a gotovo uvijek to moraju biti i biljke koje dobro podnose i jače vjetrove koji dolaze s mora. Pametnim odabirom biljnih vrsta otpornih na posolicu vrt će se u takvim uvjetima održati, odlično uklopiti u okolno prirodno područje te smanjiti potrebe većeg održavanja.

Drveće:
Celtis occidentalis – Američki koprivić
Celtis australis – Obični koprivić
Platanus occidentalis – Američka platana
Quercus ilex – Crnika
Robinia pseudoacacia – Bagrem
Tamarix pentandra – Tamaris

Grmlje:
Callistemon citrinus – Četkovac
Choisya ternata – Meksička naranča
Cotoneaster dammeri – Dunjarica
Cytisus scoparius – Žućica
Helichrysum italicum – Smilje
Teucrium fruticans – dubčac
Deutzia gracilis ‘Rosea’ – Vitka deucija
Euonymus alatus – Okriljena kurika
Euonymus europaeus – Obična kurika
Genista lydia – Brnistra
Hydrangea macrophylla – Hortenzija
Hebe ‘Autumn glory’ – Heba
Ligustrum ovalifolium – Kalina
Spartium junceum – Žuka
Spiraea x vanhouttei – Vanhoutteova suručica
Syringa vulgaris – Jorgovan
Arbutus unedo – Planika
Cistus laurifolius – Bušin
Eleagnus x ebbingei – Lažni lovor
Lavandula angustifolia – Lavanda
Lonicera nitida – Sjajna kozokrvina
Lonicera pileata – Kozokrvina
Mahonia aquifolium – Obična mahonija
Phlomis fruticosa – Gostanka
Pittosporum tobira – Pitospora
Rosmarinus officinalis – Ružmarin
Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’ – Puzajući ružmarin
Santolina chamaecyparissus – Santolina
Yucca goriosa – Juka

Trajnice, ukrasne trave:
Ajuga reptans – Puzava ivica
Aubrieta deltoidea – Jstučac
Cerastium tomentosum – Rožac
Cortaderia selloana – Pampas trava
Dianthus deltoides – Karanfil
Euphorbia characias ‘Wulfenii’ – wulfenova mlječika
Euphorbia x martinii – Martinova mlječika
Festuca glauca – Plavosiva vlasulja
Geranium sanguineum – Krvavac
Kniphofia uvaria – Tritoma
Ophiopogon japonicus – Zmijobrad
Phlox subulata – Plamenac
Origanum vulgare – Origano
Saxifraga paniculata – kamenika
Phormium tenax ‘Purpureum’ – Novozelandski lan brončano purpurnih listova
Phormium tenax ‘Variegatum’ – Novozelandski lan prošaranih listova
Sedum spectabile – Sedum
Sempervivum tectorum – Čuvarkuća
Senecio cineraria – Kostriš
Stachys byzantina – Zečje uši
Thymus serpyllum – Majčina dušica
Thymus vulgaris – Timijan
Alyssum maritimum – Rušeljka
Gaura lindheimeri – Gaura
Hemerocallis sp. – Graničica
Hosta sp. – Hosta
Cordyline australis