Alyssum maritimum (Lobularia maritima) – Primorska češljika, Primorska rušeljka

Engleski:

Obilježja

Zimzeleno/listopadno:

Boja cvijeta: , ,

Vrijeme cvatnje: ,

Visina:

Sunce/Sjena:

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: , ,