Aubrieta deltoidea (2)

Aubrieta deltoidea – Jastučac

Engleski: Aubretia, Lilacbush, False Rockcress

Obilježja

Zimzeleno/listopadno:

Boja cvijeta: , , ,

Vrijeme cvatnje:

Visina:

Sunce/Sjena:

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: , ,

Kategorija: