Aucuba japonica ‘Variegata’ – Japanska aukuba, Pjegavi javor

Engleski: Spotted Laurel, Variegated Japanese Laurel, Japanese Aucuba, Gold Dust Plant

Obilježja

Zimzeleno/listopadno:

Boja cvijeta:

Vrijeme cvatnje:

Visina:

Sunce/Sjena: ,

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: ,

Kategorije: ,