Brahea armata (Erythea armata) – Plava meksička palma

Engleski: Blue Hesper Palm, Blue Fan Palm, Mexican Blue Palm, Grey Goddess, Sweet brahea, Palma blanca

Obilježja

Zimzeleno/listopadno:

Boja cvijeta:

Vrijeme cvatnje:

Visina:

Sunce/Sjena:

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: ,