Campanula medium – Plavi jastučac

Engleski:

Obilježja

Zimzeleno/listopadno:

Boja cvijeta: , , ,

Vrijeme cvatnje: ,

Visina:

Sunce/Sjena:

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo:

Kategorija: