Canna indica – Kana

Engleski:

Obilježja

Boja cvijeta: , , ,

Vrijeme cvatnje: ,

Visina:

Sunce/Sjena: ,

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: , ,

Kategorija: