Cotinus coggygria ‘Royal Purple’ – Purpurna rujevina

Engleski: Smoke Tree, European Smoketree, Venetian Sumac, Wig Tree 'Royal Purple'

Obilježja

Zimzeleno/listopadno:

Boja cvijeta: ,

Vrijeme cvatnje:

Visina:

Sunce/Sjena:

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: , ,