Cycas revoluta (2)Cycas revoluta (3)Cycas revoluta

Cycas revoluta – Cikas palma, Lažna palma

Engleski: Japanese Sago Palm, Sago palm, King Sago Palm

Obilježja

Boja cvijeta:

Vrijeme cvatnje: ,

Visina:

Sunce/Sjena:

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu: