Deutzia gracilis ‘Rosea’ – Vitka deucija

Engleski: Slender Deutzia

Obilježja

Zimzeleno/listopadno:

Boja cvijeta: ,

Vrijeme cvatnje: ,

Visina:

Sunce/Sjena:

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: , ,