Euphorbia characias subsp. wulfenii (2)

Euphorbia characias subsp. wulfenii – Wulfenova mlječika

Engleski: Mediterranean Spurge

Obilježja

Zimzeleno/listopadno:

Boja cvijeta: ,

Vrijeme cvatnje: ,

Visina:

Sunce/Sjena:

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: , ,

Kategorija: