Hedera colchica ‘Dentata Variegata’ – Kavkaski bršljan

Engleski:

Obilježja

Zimzeleno/listopadno:

Boja cvijeta: ,

Vrijeme cvatnje: ,

Visina:

Sunce/Sjena: ,

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: , ,

Kategorije: ,