Hemerocallis sp. – Graničica, Dnevni ljiljan

Engleski: Daylily

Obilježja

Zimzeleno/listopadno: ,

Boja cvijeta: , , , , ,

Vrijeme cvatnje: , ,

Visina: ,

Sunce/Sjena:

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: , ,

Kategorija: