Hosta sp. (2)

Hosta sp. – Hosta, Funkija, Bogiša

Engleski:

Obilježja

Zimzeleno/listopadno:

Boja cvijeta: ,

Vrijeme cvatnje: , ,

Visina: ,

Sunce/Sjena:

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: , ,