Iris sp. (6)Iris sp. (5)Iris sp. (4)Iris sp. (3)Iris-6

Iris sp. – Perunika, Iris

Engleski: Iris

Obilježja

Zimzeleno/listopadno:

Boja cvijeta: , , , , , ,

Vrijeme cvatnje:

Visina: ,

Sunce/Sjena: ,

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: , ,

Kategorija: