Parthenocissus quinquefolia – Peterolisna lozica

Engleski:

Obilježja

Zimzeleno/listopadno:

Boja cvijeta:

Vrijeme cvatnje:

Visina:

Sunce/Sjena: ,

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: , ,

Kategorije: ,