Phoenix canariensis – Kanarska palma, Palma datuljka

Engleski: Canary Island date palm

Obilježja

Zimzeleno/listopadno:

Boja cvijeta:

Vrijeme cvatnje:

Visina:

Sunce/Sjena:

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: ,