Phormium tenax ‘Purpureum’ – Novozelandski lan brončano-purpurnih listova

Engleski: New Zealand Flax 'Purpureum'

Obilježja

Zimzeleno/listopadno:

Boja cvijeta:

Vrijeme cvatnje:

Visina: ,

Sunce/Sjena:

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: , ,

Kategorija: