Phormium tenax ‘Variegatum’ – Novozelandski lan prošaranih listova

Engleski: Variegated New Zealand Flax

Obilježja

Zimzeleno/listopadno:

Boja cvijeta: ,

Vrijeme cvatnje:

Visina:

Sunce/Sjena:

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: , ,

Kategorija: