Photinia x fraseri ‘Little Red Robin’ – Patuljasta fotinija

Engleski: Dwarf Photinia

Obilježja

Zimzeleno/listopadno:

Boja cvijeta:

Vrijeme cvatnje: ,

Visina: ,

Sunce/Sjena:

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: ,