Pinus pinea

Pinus pinea – Pinija, Pinj

Engleski: Italian Stone Pine, Umbrella Pine, Stone Pine

Obilježja

Zimzeleno/listopadno:

Boja cvijeta:

Vrijeme cvatnje: ,

Visina:

Sunce/Sjena:

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: , ,