Prunus laurocerasus (2)Prunus laurocerasus (4)Prunus laurocerasus (3)

Prunus laurocerasus – Lovorvišnja

Engleski:

Obilježja

Zimzeleno/listopadno:

Boja cvijeta:

Vrijeme cvatnje:

Visina:

Sunce/Sjena:

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: , ,