Rosa banksiae ‘Lutea’ – Žuta Banksova ruža

Engleski: Yellow Lady Banks' rose, Banks' rose

Obilježja

Zimzeleno/listopadno:

Boja cvijeta:

Vrijeme cvatnje: ,

Visina: ,

Sunce/Sjena:

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: , ,

Kategorije: ,