Trachycarpus fortunei (Chamaerops excelsa) – Visoka žumara

Engleski: Chusan Palm, Chinese Windmill Palm, Windmill Palm

Obilježja

Zimzeleno/listopadno:

Boja cvijeta: ,

Vrijeme cvatnje: ,

Visina:

Sunce/Sjena:

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: , ,