Viburnum rhytidophyllum – Kineska hudika, Kineska udika

Engleski: Wrinkled Viburnum

Obilježja

Zimzeleno/listopadno:

Boja cvijeta:

Vrijeme cvatnje: ,

Visina: ,

Sunce/Sjena:

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: , ,