Viburnum tinus

Viburnum tinus – Lemprika

Engleski: Laurustinus, Laurestinus Viburnum

Obilježja

Zimzeleno/listopadno:

Boja cvijeta: ,

Vrijeme cvatnje: ,

Visina: ,

Sunce/Sjena: ,

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: , ,