Vitis vinifera – Vinova loza, Loza,Trs

Engleski:

Obilježja

Zimzeleno/listopadno:

Boja cvijeta: ,

Vrijeme cvatnje:

Visina:

Sunce/Sjena:

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: ,

Kategorije: ,