Wisteria chinensisWisteria chinensis -3

Wisteria sinensis (W. chinensis, Glycine sinensis) – Kineska glicinija

Engleski: Chinese Wisteria

Obilježja

Zimzeleno/listopadno:

Boja cvijeta:

Vrijeme cvatnje:

Visina:

Sunce/Sjena:

Otpornost na posolicu:

Otpornost na sušu:

Tlo: ,